Je lepšie založenie s.r.o. alebo živnosti?

Späť na články Pridaný: 12.07.2014 Kategória: Zobrazený: 1166x

Pri začiatkoch podnikania sa nám núka otázka, či je lepšie založenie s.r.o. alebo sa stať živnostníkom. Obe možnosti majú svoje plusy aj zápory a neexistuje jednoznačná odpoveď, ktorou by sa dalo odpovedať, že jedna možnosť je výhodnejšia. V tomto článku si však priblížime, aké výhody a nevýhody sa vám núkajú pri živnosti a pri s.r.o.

Založenie s.r.o. vs. živnosť

Vybavenie živnosti je oveľa jednoduchšie ako založenie s.r.o. a taktiež lacnejšie. Vydanie živnostenského listu je spoplatnené sumou 5 € za jednu voľnú živnosť, 15 € za jednu remeselnú alebo viazanú živnosť. Nie je potrebné úradné overenie podpisov.
Založenie s.r.o. je o čosi zložitejšie i nákladnejšie. Pre mnohých ľudí sa však založenie s.r.o. oplatí kvôli ďalším výhodám, ktoré si spomenieme nižšie. Hlavný výdavok tvorí súdny poplatok za registráciu do obchodného registru, ktorá je v hodnote 331,50 € pri listinnom návrhu, 165,75 € pri elektronickom návrhu. Je potrebné rátať ešte s drobnými nákladmi ako náklady spojené s overením podpisov, fotokópii do obchodného registra, so správnymi poplatkami za vybavenie živnosti (správny poplatok za voľnú živnosť 5 €, pri elektronickom podaní 0 €).

S využitím našich služieb môžete mať založenie s.r.o. už od  199,-Eur.

Výhody a nevýhody s.r.o. oproti živnosti

Ručenie - živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, teda aj súkromným, pričom pri s.r.o. ručí spoločník len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. V tomto prípade sa dá povedať, že z pohľadu ručenia je s.r.o. podstatne výhodnejšia.

Odvody do sociálnej poisťovne - ak si spoločník alebo konateľ v s.r.o. nevypláca žiadnu mzdu alebo odmenu, nemusí platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak ste živnostník, nemusíte síce platiť odvody prvý rok, no potom musíte platiť odvody aspoň v minimálnej výške, ktoré sa zvyšujú podľa vášho zisku v podnikaní.  Minimálna výška pre odvody je  133,42 EUR mesačne pre rok 2014.

Účtovníctvo – živnostníci nemusia viesť účtovníctvo pri uplatnení paušálnych výdavkov. Vtedy stačí viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a pohľadávkach. Ak uplatňujete skutočné výdavky, je nutné viesť jednoduché účtovníctvo.

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je o niečo náročnejšie. Samozrejme aj vedenie účtovníctva patrí medzi naše služby a vieme Vám s tým pomôcť. 

Naposledy upravený: -
close
close