Povinnosti po založení s.r.o.

Späť na články Pridaný: 20.07.2014 Kategória: Zobrazený: 1006x

Veľa začínajúcich podnikateľov presne nevie, aké sú ich povinnosti po založení firmy. Nižšie si môžete prečítať niekoľko krokov, ktoré sa zídu väčšine podnikateľom. Niektoré kroky je podnikateľ povinný po založení s.r.o. vykonať, iné sú dobrovoľné, no zjednodušia podnikateľovi prácu.

Otvorenie bankového účtu

Zo zákona nevyplýva povinnosť zriadiť si podnikateľský účet, no je to jeden z krokov, ktoré by podnikateľ mal spraviť. Práve na účet môžu prichádzať príjmy z podnikateľskej činnosti. Taktiež pred vznikom s.r.o. potrebujete mať splatené základné imanie na účte v banke. Ten môžete po vzniku spoločnosti zrušiť, no tiež ho môžete ďalej používať ako podnikateľský účet.

Ak sa rozhodnete pre založenie podnikateľského účtu, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na príslušnom úrade (daňový úrad, živnostenský úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa) a poskytnúť im číslo účtu a banku, kde je účet vedený. Ak dôjde k zmene účtu alebo k jeho zrušeniu, je potrebné túto zmenu taktiež nahlásiť.

Registrácia spoločnosti na daňovom úrade (DIČ)

Každá firma je povinná sa do 30 dní od získania povolenia na podnikanie registrovať sa na daňovom úrade. Stiahnite si registračný formulár. Všetky potrebné dokumenty pre získanie daňového identifikačného čísla – DIČ nájdete na stránke daňového úradu. Ak si plánujete založiť bankový účet, je lepšie, ak tak spravíte ešte pred registráciou na daňový úrad, pretože založenie bankového účtu musíte taktiež oznámiť a tak ušetríte ďalšiu cestu na úrad.

Mnoho začínajúcich podnikateľov si necháva firmu založiť. Založenie s.r.o. je možné uskutočniť aj u nás a s registráciou na daňovom úrade vám pomôžeme.

Registrácia pre DPH

Registrácia pre platcu DPH je u nových podnikateľoch dobrovoľná. Povinnosť registrovať sa pre DPH je až v prípade, že ste po 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov mali obrat viac ako 49 790 €.

Vyrobenie pečiatky spoločnosti

Každému podnikateľovi sa zíde firemná pečiatka. Nie je to povinnosť, no je veľmi rozšírená a pomáha pri označovaní alebo zoraďovaní papierov a dokumentov.

Prihlásenie konateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne v prípade ak od spoločnosti poberá príjem

Povinnosť platenia odvodov však nespadá len na vás, ale aj na vašich zamestnancov.

Sociálne poistenie

Ak poberá konateľ alebo spoločník pravidelnú odmenu, jeho príjem podlieha odvodovému zaťaženiu a odvádza sa z neho príspevok na nemocenské a dôchodkové poistenie, invalidné poistenie, rezervný fond solidarity a poistenie v nezamestnanosti.

Ak konateľ alebo spoločník poberá nepravidelnú odmenu, odvádza zo svojho príjmu len príspevok na dôchodkové poistenie. Pri výpočte dôchodkového poistenia sa odmena rozpočíta na mesiace trvania poistenia v kalendárnom roku, v ktorom sa príjem vyplatil.

Zdravotné poistenie

Spoločník a konateľ ktorý má z s.r.o. príjem, ktorý je požadovaný za príjem zo závislej činnosti, má status zamestnanca. Takýto ich príjem (aj keď jeho právnym základom je napr. mandátna zmluva) podlieha plateniu odvodov na zdravotné poistenie.


Označenie sídla spoločnosti

Povinnosťou s.r.o. je označiť sídlo spoločnosti. Stačí aby bola označená schránka. Je to veľmi dôležité z hľadiska prijímania firemnej pošty. Prevádzkareň môže, no nemusí byť na tej istej adrese ako sídlo spoločnosti, ale  musí byť označená.

Naposledy upravený: -
close
close