Ready made európska spoločnosť

Rozhodujúcou výhodou tzv. readymade (predzaložených) spoločností je rýchlosť a dostupnosť. Ak potrebujete začať rýchlo a bezstarostne podnikať je kúpa readymade spoločnosti najvýhodnejším a najjednoduchším riešením. Všetky naše readymade spoločnosti, ponúkané pod značkou Ready Made Spoločnosti s.r.o., sú založené za účelom predaja konečnému zákazníkovi a poskytujeme 100% garanciu, že nikdy nepodnikali, sú absolútne bez záväzkov, pohľadávok a právnych vád a majú úplne splatený základný kapitál, čo pre vás predstavuje nemalú výhodu a uľahčenie. Spoločnosť je k dispozícii okamžite a klient za ňu môže konať v priebehu niekoľkých hodín od prejaveného záujmu o kúpu.

Všetky naše readymade akciové spoločnosti majú nasledovnú štruktúru:

  • sú založené ako naše dcérske spoločnosti
  • majú jediného akcionára
  • jedného člena predstavenstva a jedného člena dozornej rady
  • 12 listinných kmeňových akcií na meno vo výške 10.000 eur
  • úplne splatené základné imanie vo výške 120.000 eur
  • sídlo v Bratislave
  • 12 predmetov podnikania

V prípade záujmu o naše služby sa s nami neváhajte kedykoľvek skontaktovaťtelefonickyaleboe-mailom.Informácie o cenových podmienkach našich služieb vám poskytneme na vyžiadanie.

close
close