Účtovníctvo

Ak hľadáte niekoho na vedenie účtovníctva, sme tu pre vás. Ponúkame profesionálne spracované jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo. Medzi ďalšie služby patrí mzdová agenda, daňové priznanie, priebežné poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie a mnoho ďalśích služieb, ktoré vám radi priblížime.

Podvojné účtovníctvo

Potrebujete pre svoju firmu viesť podvojné účtovníctvo, no hľadáte niekoho, kto by to spravil za vás? Vykonáme podvojné účtovníctvo za vás. Nebudete tak musieť strácať čas účtovaním, ale budete sa môcť venovať dôležitejším činnostiam vo vašom podnikaní.

Vedenie podvojného účtovníctva zahrňuje:

 • vedenie hlavnej knihy, účtovného denníka a  pokladničnej knihy,
 • vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr,
 • vedenie knihy cenín a sociálneho fondu,
 • vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku,
 • kontrola dokladov po účtovnej aj daňovej stránke,
 • posudzovanie oprávnenosti nákladov,
 • spracovanie daní,
 • spracovanie daňových priznaní, účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok

Spracovanie miezd

Nie je pre nás problémom spracovať mzdovú agendu, prípadne v tejto oblasti poradiť. Do služby mzdovej agendy patrí hlavne:

 • spracovanie mzdovej agendy,
 • ročné zúćtovanie dane,
 • spracovanie a zasielanie výkazov pre poisťovne a daňový úrad SR,
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti,
 • zastupovanie počas kontrol pred Sociálnou poisťovňou alebo daňovým úradom.

Účtovné a daňové poradenstvo

​​Účtovné poradenstvo sa zameriava na aplikáciu účtovných predpisov. Medzi účtovné poradenstvo môžeme zaradiť napríklad:

 • poradenstvo pri zobrazení obchodných prípadov v účtovníctve,
 • poradenstvo pri zostavení účtovnej závierky a výročnej správy.

Daňové poradenstvo predstavuje poradenstvo v oblasti domáceho alebo medzinárodného zdaňovania.Pre každú daňovú otázku navrhneme optimálne riešenie. Medzi daňové poradenstvo patrí aj otázky ako napr. clo, povinné sociálne poistenie, atď. Radíme aj ako postupovať v prípade daňových sporov alebo sporných rozhodnutí vydaných štátnymi orgánmi.

 

 

close
close