Zmeny v a.s., ES

Zabezpečíme akékoľvek zmeny v akciovej spoločnosti alebo Európskej spoločnosti na území celej Slovenskej republiky. Nemusíte si robiť starosti so žiadnou zmenou. Všetky podklady na zmenu pripravíme za vás už do niekoľkých hodín. Ak potrebujete akúkoľvek zmenu či už v akciovej spoločnosti alebo v Európskej spoločnosti, môžete nás kontaktovať pre bližšie informácie.

Niektoré ponúkané zmeny:

  •  zmena sídla
  • vymenovanie alebo odvolanie členov predstavenstva či dozornej rady
  •  zmena obchodného mena
  • zmena akcionára vo forme prevodu cenných papierov
  • rozšírenie alebo výmaz predmetov podnikania
  • zníženie alebo zvýšenie základného imania
  • zmena osobných údajov členov predstavenstva či dozornej rady
  • ďalšie zmeny

 

 

close
close