Založenie európskej spoločnosti

Chcete podnikať medzinárodne? Európska spoločnosť je jedným z riešení. Ponúka vám veľkú voľnosť pri podnikaní v Európskej únii. Nižšie si môžete prečítať, ako takéto založenie môže prebiehať, koľko by vás to stálo a čo vám za túto cenu ponúkame. V prípade otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Podmienky a spôsoby založenia Európskej spoločnosti (SE)

Založenie európskej spoločnosti môže vzniknúť týmito spôsobmi:

 • Fúzia akciových spoločností do európskej spoločnosti.
 • Dve alebo viac akciových spoločností z rôznych členských štátov uskutočnia fúziu zlúčením alebo splynutím a nástupníckou organizáciou je európska spoločnosť. Aspoň dve zakladajúce spoločnosti sa musia spravovať odlišným právom.
 • Vytvorenie spoločnej holdingovej spoločnosti vo forme európskej spoločnosti aspoň dvomi kapitálovými spoločnosťami, ktoré sa spravujú právom iného členského štátu alebo ak majú dcérsku spoločnosť spravujúcu sa právom iného členského štátu. Akcionári dvoch alebo viacerých a.s. alebo s.r.o. držiaci najmenej 50 % hlasovacích práv v týchto spoločnostiach vložia svoje podiely do novej európskej spoločnosti výmenou za jej akcie. Európska spoločnosť sa tak stane materskou spoločnosťou zakladateľských spoločností.
 • Založenie dcérskej európskej spoločnosti viacerými právnickými osobami (všetky obchodné spoločnosti, nielen kapitálové, družstvá a iné právnické osoby verejného alebo súkromného práva okrem neziskových) alebo jednou európskou spoločnosťou.
 • Premena existujúcej akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť. Tento variant prichádza do úvahy v prípade, ak akciová spoločnosť má aspoň dva roky dcérsku spoločnosť alebo pobočku v inom členskom štáte.

Čo zahŕňa založenie európskej spoločnosti

Založenie európskej spoločnosti môžete mať už od 3890,-Eur. Cena, ktorú vám ponúkame, zahŕňa:

 • podnikateľské poradenstvo pred a počas založenia európskej spoločnosti
 • príprava všetkých potrebných listín
 • všetky voľné živnosti podľa Vašich požiadaviek
 • podanie žiadosti na ohlásenie živností na Živnostenskom úrade
 • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • registrácie spoločnoti na Daňovom úrade k dani z príjmov

Čo predstavuje Európska spoločnosť

Európska spoločnosť má hlavnú výhodu v tom, že sa vytvorila unifikovaná právna forma podnikania a európska spoločnosť môže ľubovoľne meniť svoje sídlo v rámci Európskej únie bez straty právnej subjektivity a využívať tak napríklad priaznivejšie daňové podmienky v danom štáte. S tým je spojená aj výhoda využitia vhodnejšieho právneho systému pre vaše podnikanie. Netreba zabúdať ani na šetrenie nákladov na riadenie spoločnosti pri využití monistického systému, pri ktorom je jediným orgánom spoločnosti správna rada (minimálne trojčlenná) ale pri dualistickom systéme, kde je potrebné jednočlenné zastúpenie v predstavenstve a rovnako tak aj v dozornej rade. Získate imidž nadnárodnej spoločnosti a väčšiu transparentnosť vo vzťahu k vašim klientom, partnerom či investorom, keďže ide o najprestížnejšiu formu podnikania v rámci Európskej únie, na ktorú v súčasnosti prechádza mnoho významných firiem.

Založenie firmy bude pri využití našich profesionálnych služieb veľmi jednoduché a vyhnete sa zbytočným chybám, ktoré by vás mohli stáť množstvo času a peňazí. Zabezpečíme rýchly a bezproblémový zápis spoločnosti do obchodného registra v zmysle vašich požiadaviek.

Založenie európskej spoločnosti trvá približne 3-4 týždne.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kedykoľvek informovať telefonicky alebo e-mailom. Informácie o cenových podmienkach našich služieb vám poskytneme na vyžiadanie.

 

 

close
close