Offshore spoločnosti

Spoločnosti označované ako offshore sú klasické eseročky alebo akciové spoločnosti. Nájdeme ich v krajinách s výhodným daňovým režimom, tzv. daňových rajoch, kde tieto firmy pôsobia. Offshore spoločnosti sú teda firmy, oslobodené od väčšiny poplatkov, daní, kontrol, ktorým by inak museli podliehať v Európe, väčšej časti Ameriky, Afriky, Ázie a Austrálie. Offshore spoločnosti vhodné pre Vás je potrebné vybrať s ohľadom na Váš druh podnikania. A práve dane sú tou hlavnou položkou, ktorá ovplyvňuje toto rozhodnutie. Kde môžeme tieto daňové raje nájsť?

Najznámejšie krajiny

Belize, Bahamy, Seychelly, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy alebo krajina sídliaca v Európe Lichtenštajnsko.

Ďalej je to Panama, ostrov Man (Veľká Británia), Madeira (v Atlantickom oceáne západne od Maroka), Hongkong a iné...

Výhody

Anonymita, ochrana majetku, legálna daňová optimalizácia, jednoduché alebo žiadne vedenie účtovníctva, údaje o majiteľoch a riaditeľoch nie sú v niektorých jurisdikciách verejne prístupné kvôli neverejnosti registra a nemalou výhodou sú pravdepodobne len zriedkavé zásahy a kontroly štátnych orgánov.

Šetrite peniaze a čas.

Každá jurisdickcia má svoje špecifiká, iné zákonné požiadavky a podmienky pre podnikanie. V niektorých krajinách sú tiež zakázané určité predmety podnikania alebo nutnosťou je získanie licencie pre niektoré podnikateľské činnosti.

Pri offshore spoločnostiach samozrejme vieme zabezpečiť aj poskytnutie sídla spoločnosti v danej krajine a zaistenie nominee služieb či poradenstvo pri založení bankového účtu.

Založte si spoločnosť u nás.Rýchlo a jednoducho. Kontaktujte nás a začnite podnikať s Vašou offshore spoločnosťou.

Účtovníctvo

Vedenie administratívy je neodmysliteľnou súčasťou každého podnikania. Získať kvalifikovaného účtovníka nie problém, ale získať kvalifikovaného a hodnoverného účtovníka už problém je. Spoľahlivosť, individuálny prístup a dlhoročné skúsenosti sú hlavné piliere poskytovania účtovníckej agendy.

Virtuálne sídlo

Mať sídlo spoločnosti je podľa zákona podmienkou fungovania každej firmy. Kúpa alebo prenájom officu predstavuje pre začiatočného podnikateľa veľkú finančnú záťaž. Vhodnou alternatívou je využitie virtuálneho sídla. Virtuálne sídlo je poskytnutie „adresy“ bez fyzického využívania priestoru, tak aby vyhovovalo právnym a formálnym požiadavkám. Zabezpečíme Vám prenájom virtuálnej kancelárie v Bratislave za dostupnú cenu.

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje spracovávame podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov.